NHỮNG CÂU CHUYỆN ĐƯỢC VIẾT LÊN TỪ S’PENCIL

BEWIN

KHÁCH HÀNG:
Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

KHU VỰC: Cần Thơ , Đồng Nai , Đồng Tháp

LĨNH VỰC:
Cơ quan nhà nước-chính phủ
Công ty – tập đoàn nhà nước
Thương mại XNK
Doanh nghiệp khác

BEWIN

KHÁCH HÀNG:
Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

KHU VỰC: Cần Thơ , Đồng Nai , Đồng Tháp

LĨNH VỰC:
Cơ quan nhà nước-chính phủ
Công ty – tập đoàn nhà nước
Thương mại XNK
Doanh nghiệp khác

BEWIN

KHÁCH HÀNG:
Công ty TNHH MTV Thương mại Dầu khí Đồng Tháp

KHU VỰC: Cần Thơ , Đồng Nai , Đồng Tháp

LĨNH VỰC:
Cơ quan nhà nước-chính phủ
Công ty – tập đoàn nhà nước
Thương mại XNK
Doanh nghiệp khác