HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH BUTRACO VIỆT NAM

Tên công ty: CÔNG TY TNHH BUTRACO VIỆT NAM

Địa chỉ: R.312, Nhà N03, Trần Quý Kiên, Quận Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 0983.566. 468 / 0979.566.468

Đơn vị thiết kế: Spencil Branding  – Designer: Hùng Hoàng

Lĩnh vực: Hồ sơ năng lực – Lĩnh vực nhôm kính, tôn lợp

Thiết kế trên phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Năm thực hiện: 2020

Spencil.vn 01 butraco Spencil.vn 02 butraco Spencil.vn 03 butraco Spencil.vn 04 butraco Spencil.vn 05 butraco