HỒ SƠ NĂNG LỰC KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Tên công ty: KHU CÔNG NGHỆ CAO HÒA LẠC

Địa chỉ: Km29, Đại lộ Thăng Long, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 66 688 811

Đơn vị thiết kế: Spencil Branding  – Designer: Hùng Hoàng

Lĩnh vực: Hồ sơ năng lực – Lĩnh vực công nghệ

Thiết kế trên phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Năm thực hiện: 2019

Ảnh vuông Copy hoa lacSpencil.vn 01 hoa lac Spencil.vn 02 hoa lac Spencil.vn 03 hoa lac Spencil.vn 04 hoa lac Spencil.vn 05 hoa lac Spencil.vn 06 hoa lac