HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH VINAFOOD

Tên công ty: CÔNG TY TNHH VINAFOOD

Địa chỉ: Số 1, Đường NI17, KCN Mỹ Phước 3, phường Thới Hoà, Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0783 295 211

Đơn vị thiết kế: Spencil Branding  – Designer: Hùng Hoàng

Lĩnh vực: Hồ sơ năng lực – lĩnh vực xuất ăn công nghiệp

Thiết kế trên phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Năm thực hiện: 2020

Spencil.vn 01 vinafood Spencil.vn 02 vinafood Spencil.vn 03 vinafood Spencil.vn 04 vinafood Spencil.vn 05 vinafood Spencil.vn 06 vinafood