HỒ SƠ NĂNG LỰC Công Ty TNHH Lavis Brothers Coating

Tên công ty: Công Ty TNHH Lavis Brothers Coating

Địa chỉ: Số 16A VSIP II, A, Đường Hòa Bình, Khu Công

nghiệp Việt Nam, Xã Vĩnh Tân, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

Điện thoại: 091 9292 888

Đơn vị thiết kế: Spencil Branding  – Designer: Hùng Hoàng

Lĩnh vực: Hồ sơ năng lực – Lĩnh vực sơn trang trí

Thiết kế trên phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Năm thực hiện: 2020

Ảnh vuôngSpencil.vn 01 Spencil.vn 02 Spencil.vn 03 Spencil.vn 04 Spencil.vn 05 Spencil.vn 06