HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZA

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN MOZA

Địa chỉ: Số 299 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 37345600

Đơn vị thiết kế: Spencil Branding  – Designer: Hùng Hoàng

Lĩnh vực: Hồ sơ năng lực – lĩnh vực khai thác, mua bán, xuất nhập khẩu các loại khoáng sản

Thiết kế trên phần mềm: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign

Năm thực hiện: 2020

Spencil.vn 01 moza Spencil.vn 02 moza Spencil.vn 03 moza Spencil.vn 04 moza Spencil.vn 05 moza Spencil.vn 06 moza